Sunday, March 04, 2007

Thông Báo : BCH GD/QCC/VNCH/HL

Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan
Associatie Van Vietnamese Vluchtelingen in Nederland (AVVN)
Spiegelstr. 3 - 1405 HT Bussum – Nederland Postgiro: 1508664 t.n.v. AVVN te Bussum
KvK 40479247 - Tel: (0)35-6912178 - Email: congdonghoalan@gmail.com

Thông báo
Gia đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa , hiện tỵ nạn cộng sản tại Hoà Lan , trân trọng thông báo:


Xét rằng không thể dùng tên của một tội đồ Hồ Chí Minh
Xét rằng không thể dùng tên của một kẻ việt gian bán nước Hồ Chí Minh và đồng bọn
Xét rằng không thể dùng tên của một kẻ sát nhân đã giết hại nhiều triệu người đồng bào qua nhiều thế hệ
Xét rằng không thể dùng tên của một kẻ lưu manh đã du nhập một chủ thuyết ngoại lai tà ma sai trái về giầy xéo quê hương và làm tan hoang đất nước gần bảy mươi năm qua vói chủ đích vô gia đình , vô tổ quốc, vô tôn giáo
để

· đặt tên cho Sài Gòn , thủ đô yêu dấu của nước Việt Nam Cộng Hoà, hòn ngọc của viễn đông

· đặt tên cho tổng giáo phận Sài Gòn

nên

GD/QCC/VNCH/HL sẽ tổ chức một buổi lễ

Giới thiệu Phong Trào Quốc Dân đòi trả tên Sài Gòn
vào ngày Chủ nhật , 27/05/2007 từ 13.00 đến 18.00 giờ
tại Fort Vreeswijk 1A Nieuwegein
( xin xem bảng hướng dẫn lộ trình đính kèm)

do linh mục Nguyễn Hữu Lễ đến từ Tân Tây Lan, một cựu Tù Nhân Chính Trị , thuyết trình và tâm sự với đồng hương

Trân trọng kính mời Quý đồng hương tham dự để ủng hộ việc làm vô cùng hưũ ích , rất cần thiết của linh mục Nguyễn Hưũ Lễ .


Trân trọng kính mời,

Hoà Lan, 11/2/2007

Thay mặt Ban Chấp Hành GD/QCC/VNCH/HL

Lê Quang Kế