Friday, September 19, 2008

PTSG: THANH KINH PHAN UU VOI GS NGUYEN XUAN VINH VA TANG QUYEN


PHONG TRÀO QUỐC DÂNĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN
P.O Box 17-516, Greenlane. Auckland – NEW ZEALAND
P.O Box 660935, Arcadia, CA 91066 – USA
Website: www.saigonforsaigon.org
Email: s4s@saigonforsaigon.org

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Bà CUNG THỊ TOÀN

Pháp danh Phúc Tuệ

Là HIỀN THÊ của Giáo Sư

TOÀN PHONG, NGUYỄN XUÂN VINH

Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại

Đã qua đời lúc 1 giờ 40 sáng thứ Tư 17 tháng 9 năm 2008
(nhằm ngày 18 tháng 8, năm Mậu Tý),
tại bệnh viện El Camino, Mountain View, California, USA.
Hưởng thọ 77 tuổi.

Sự ra đi của Bà là niềm mất mát lớn lao đối với tang quyến.

Đại diện PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN xin chân thành chia sẻ niềm đau buồn với Giáo Sư TOÀN PHONG, NGUYỄN XUÂN VINH và tang quyến.

Thành tâm nguyện cầu cho hương linh Bà được siêu thăng miền cực lạc.

Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ

Đại Diện PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN.

---