Monday, July 07, 2008

PTSG: THA`NH KI'NH PHA^N U+U


PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN
P.O Box 17-516, Greenlane. Auckland – NEW ZEALAND
P.O Box 660935, Arcadia, CA 91066 – USA
Website: www.saigonforsaigon.org
Email: s4s@saigonforsaigon.org


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN vô cùng thương tiếc khi nhận hung tin:

Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

đã viên tịch tại Tu viện Nguyên Thiều

lúc 13 giờ chiều ngày 5 tháng 7 năm 2008

tức mùng 3 tháng 6 năm Mậu Tý, trụ thế 89 năm, pháp lạp 69

PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN xin thành kính chia sẻ niềm đau buồn và sự mất mát lớn lao với:

· Chư Tôn Giáo phẩm Hội Đồng Viện Tăng Thống

· Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

· Văn Phòng II Viện Hoá Đạo GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ và các Châu Lục

· Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

· Cùng toàn thể Phật tử các giới trong và ngoài nước

Thành tâm nguyện cầu giác linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống cao đăng Phật Quốc.

Tại Thành phố Auckland , New Zealand

Ngày 7 tháng 7 năm 2008

Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ

Đại Diện PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN.