Thursday, February 22, 2007

Paris : DDai. Ho^i. The^' Gio+i' - Phong Trao` Sai`Go`n - 13.05.2007


Ðại Hội Thế Giới dạng pdff

http://www.saigonforsaigon.org/

Sunday, February 11, 2007

CHUC MUNG XUAN DINH HOI 2007 - PHONG TRAO QUOC DAN DOI TRA TEN SAIGON


PHONG TRÀO QUỐC DÂN
ĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN
P.O Box 17-516, Greenlane. Auckland – NEW ZEALAND
P.O Box 660935, Arcadia, CA 91066 – USA
Website: www.saigonforsaigon.org
Email: s4s@saigonforsaigon.org
MỪNG XUÂN ĐINH HỢI
2007


PHONG TRÀO QUỐC DÂN
ĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN


Kính Chúc


- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.
- Quý vị lãnh đạo Cộng Đồng, các Tổ Chức và các Đoàn thể.
- Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí và các Websites.
- Quý toàn thể đồng bào trong và ngoài nước.


TẾT ĐINH HỢI VUI TƯƠI
NĂM MỚI 2007 AN KHANG THỊNH VƯỢNG -VẠN SỰ NHƯ Ý


Nhân dịp này PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN xin trân trọng thông báo Đại Hội Thế Giới lần thứ hai của PHONG TRÀO SÀIGÒN với chủ đề “TẨY TRỪ HUYỀN THOẠI GIẢ TRÁ HỒ CHÍ MINH” sẽ được tổ chức tại PARIS vào ngày 13 tháng 5 năm 2007 và tiếp theo là những chương trình giới thiệu PHONG TRÀO SÀIGÒN tại nhiều nơi trên thế giới trong năm 2007, năm “TẨY TRỪ HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH”.

PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN ước mong được gặp đông đảo quý đồng hương trong năm “TẨY TRỪ HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH” nhất là “HẸN GẶP NHAU TẠI PARIS”.


Tại Thành phố Auckland, New Zealand
Ngày 10 tháng 2 năm 2007
NĂM TẨY TRỪ HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH


Linh mục NGUYỄN HỮU LỄ
Đại diện PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN